Awards
2005 Thorvaldsen Medaljen
2003 Anna Nordlander Priset, Skellefteå, Sverige
2002 Carl Nielsen & Anne Marie Carl-Nielsens Legatets hæderspris
2001 Viggo Jarls legat
1999 Niels Wessel Bagge Art Foundation
1998 Statens Kunstfond Livsvarige ydelse
1996 Eckersberg Medaljen
1991 Anne Marie Telmanyi Prisen
1989 og 1993 Henry Heerup's Legat
1989 Fru Andrea Jensen (Prins Jørgen) Legat
1988 Ole Haslunds Kunstnerfond
1981 Grosserer Louis Nielsen og Hustru Laura Nielsens Legat

Grants
2015  The Emily Harvey Foundation, Venice
2014 Circolo Scandinavo per Artisti e Scienziati, Rom
2013 Klitgården Fonden
2012 Tranum Klitgård
2012 Dansk Kunstnerråd, Klitgården
2012 Statens Værksteder for kunst og håndværk, 3 md.
2012 Berlin / Jyllands Postens legat
2010 Dansk Kunstnerråd, Klitgården
2009 San Cataldo
2009 Fonden Jeckels Hotel
2007 The Emily Harvey Foundation, Venice
2006 ISCP residency, New York
2004 Bikubenfonden, Thranebo
2004 Statens Værksteder for kunst og håndværk , 3 md.
2003 Statens Værksteder for kunst og håndværk,  1 md.
2002 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2002 Dansk Kunstnerråd, Klitgården
2001 Circolo Scandinavo per Artisti e Scienziati, Rom, Tuborgfonden
2001 Dansk Kunstnerråd, Klitgården og Hirsholmene
2000 Dansk Kunstnerråd, Klitgården og Hirsholmene
2000 San Cataldo
2000 Dansk Kunstnerråd, Hirsholmene
1998 Statens Kunstfond, arbejdslegat
1997 SDS Ophavsretsfond, rejselegat
1997 Dansk Folkeferie Legat
1997 Hanne Wilhelm Hansen Fonden
1995 Ny Carlsbergfondets udlandsstipendie
1995 San Cataldo
1994 Teaterrådet, rejselegat New York
1994 Statens Kunstfond, Teaterrådet arbejdslegat
1994 Statens Kunstfond 3-årigt stipendium
1993 Statens Kunstfond, arbejdslegat
1992 SDS Ophavsretsfond, rejselegat Paris
1990 Nordisk Konstcentrum, Finland, atelier/stipendie
1987 Statens Kunstfond, arbejdslegat
1987 Teaterrådet, rejselegat
1984 C.E. Møllers Legat
1981 Teaterrådet, rejselegat
1979 Statens Kunstfond, arbejdslegat
1975 Kulturministeriets Rejsestipendium
1973 Irgens-Bergh og Hustru Gisela von Irgens-Berghs kunstnerlegat
1971 Gerda Iversens mindelegat
1969 Kong Christian den Tiendes mindelegat
1969 Carl Johan Ravens mindelegat
1969 Det Benzon-Gersdorfske legat
1968 Grosserer Sally Behrens Legat til Ove Behrens Minde

Support
2013 Kunstrådet, Produktion Randers Kunstmuseum / Overgaden
2012 Kunstrådet, Reactfem, med Jytte Rex
2011 Kunstrådet, tekst ICE SCRIPT Meltingtime #17
2010 Kunstrådet, Fagudvalget for Billedkunst: FAMA, Museum for Samtidskunst Roskilde
2008 Kunstrådet, Internationalt udvalg: WACK, PS1
2008 Kunstrådet, Fagudvalget for Billedkunst: SOCLE DU MONDE, Herning Kunstmuseum
2007 Kunstrådet, Fagudvalget for Billedkunst: ICE SCRIPT, Emily Harvey Foundation, Venedig
2006 Kunstrådet, Fagudvalget for Billedkunst: MELTINGTIME #15, Katuaq, Nuuk
2005 Kunstrådet, Fagudvalget for Billedkunst: Selected works, pamphlet til USA
2004 Kunstrådet, Fagudvalget for Billedkunst: CLINCH, Statens Museum for Kunst
2004 Kunstrådet, Udvalget for dansk kunst i udlandet til katalogoversættelse
2003 Kunstrådet, Fagudvalget for Billedkunst: 5 udstillinger 2003-2004
2002 CDB: Østrig; Tyskland
2001 Udviklingsfonden: Meltingtime # 11
2001 CDB: Holland
1998 CDB: Østrig; Sydney, Australien
1997 CDB: Stockholm; Kalmar; Slovakiet; Ungarn
1994 KIKU: Emily Harvey Gallery , Rutgers University, New Jersey
1993 Kulturministeriets Udstillingsfond
1993 Kulturfonden: MELTINGTIME #5
1992 Kulturfonden: Udsmykning Peder Syv Skolen, Viby Sj.
1992 KIKU:  MELTINGTIME #4, INTERZONE, Quebec
1991 Teaterrådet projektstøtte: SE SEERE SEEST
1991 Kulturfonden for Finland og Danmark
1991 KIKU,  MELTINGTIME # 3, Finland
1991 NKKK,  MELTINGTIME # 3, Finland
1978 KIKU,  International Feminist Exhibition, Holland
 CONTACT